Tartalo/Olláparo

José Ángel Ares

José Ángel Ares

EUSKERA

 

“Olláparo” eta “Tartalo”  “ziklope” erraldoiak dira. Olláparo Galiziako mendietan bizi da, Tartalo, berriz, Euskal Herrikoetan. Gutxi batzuek aterpeetan eta kobazuloetan ikusi dituztela diote. Batak zein besteak begi bakarra du bekokiaren erdian. Mitologiako liburuetan Olláparok beste begi bat duela aipatzen da, garondoan ezkutatuta. Begi beldurgarria da, “begiko” barkaezinak jaurtitzeko gaitasunarekin.

Bai Euskal Herriko Tartaloa, bai Galiziako Olláparoa, antropofagoak dira; pertsonak irensten dituzte, animaliak murtxikatzen dituzte. Mitologiako liburuetan pertsonaia basati eta jatun gisa azaltzen dituzte, baina egia esan, oso lekuko fidagarri gutxi irten dira bizirik. Olláparoekin batera, Olláparak ere bizi omen dira, emeak, arrak baino basati eta ankerragoak. Haietatik bai ez duela inork lortu bizirik ihes egiterik.

Badirudi pertsonaia mitologiko hauek Grezia klasikotik datozela; elezahar hauek bezain zaharrak ei dira.

Gehiago jakiteko…

On Jose Miguel Barandiaranen esanetan, Tartaloren mitoa Greziatik etorri arren, gureganatu egin dugu Euskal Mitologian. Pertsonaia hori Homeroren Odisea liburuan agertzen da, baina euskaldunok izena aldatu diogu: tartalo tartaro hitz grekotik dator. Greziarrek Hades infernua baino sakonago zegoen tokiari deitzen zioten Tartaroa. Bertan bizi omen ziren ziklopeak eta bestelako izakiak (Ulises-en Polifemo, horien artean).

Gainera, euskaldunok mito hori moldatu egin dugu, eransketa gutxi batzuk eginez. Odisean Polifemo eta Ulises direnak, gurean, Tartalo eta Perutxu dira. Perutxuk erraldoia ilinti batekin itsutzen duenean, gure Tartalok, “hemen nago-hemen nago” dioen eraztuna jarriko dio heroiari, nahiz eta hori ikusi ezin, norantza alde egiten duen jakin dezakeelarik. Perutxuk, hain argia bera, itsasora botako du eraztuna eta Tartalo, hain leloa, ito egingo da hori bilatzen.

Mitologia zeltikoan Ollaparoren (edo Ollapinen) eta tartaloren antzeko beste sorkari batzuk ere ageri dira; Balar, Antzinako Irlandako jainko erraldoia, begi bakarra bekokian eta bigarren bat garondoan dituena, azken honen begiradak hil egin lezakeena; Yspadadden Penkawr, aurrekoaren antzekoa; edo arturiar testu zaharrenetariko batean aipatua dena, “ Kulhwch eta Olwen”. Honelako pertsonaiek badute, beraz, sustrai indoeuropearra.

 

GALLEGO

 

O Olláparo e mais o Tártalo son xigantes cíclopes. O Olláparo vive nos montes de Galiza, mentres que o Tártalo habita nos de Euskal Herria. O acubillo de ambos os dous son as covas e mais as cavernas. Ás veces, os libros de mitoloxía aseguran que o Olláparo mesmo ten un segundo ollo na caluga, un ollo terríbel, co que é quen de invocar terríbeis maldicións.

Tanto o Tártalo vasco como o Olláparo galego son antropófagos, ou sexa, ambos os dous comen persoas, aínda que tamén animais. A mitoloxía descríbeos como selvaxes e voraces. Canda os Olláparos adoitan vivir as femias da súa especie, as Olláparas, aínda máis mesquiñas e despiadadas.

Estos dous personaxes mitolóxicos poderían provir da Grecia clásica, e son nomeados con frecuencia nas lendas máis antigas.

Para saberes máis…

Segundo José Miguel Barandiaran, aínda que o mito dos tartalos poida proceder de Grecia, o pobo vasco desenvolveu a súa propia versión. O personaxe aparece na Odisea de Homero, mais os vascos mudáronlle o nome por Tartalo, que procede á súa vez do grego tartaro. Para os gregos, o Tártaro era un lugar que se encontraba a unha profundidade aínda maior có mesmísimo Inferno, e era alí onde vivían os cíclopes, incluído o Polifemo vencido por Ulises. O pobo vasco adoptou ese mito dotándoo de certos complementos. Por exemplo, o par que forman na Odisea Polifemo e Ulises transfórmase no de Perutxu e o Tártalo. Cando Perutxu cega o Tártalo cun tizón, o xigante ponlle ao heroe un anel que repite “Aquí estou! Aquí estou!”, e así, aínda que non o vexa, escoitará cara a onde é que foxe. Perutxu, porén, conseguirá guindar o anel ao mar, e Tártalo morrerá afogado.

Cómpre sinalar que a figura do xigante cíclope existe en máis mitoloxías para alén das clásicas. Na mitoloxía céltica salientan personaxes similares ao Tártalo e ao Olláparo (ou Ollapín), como Balar, deus xigante da antiga Irlanda posuidor dun único ollo na fronte e outro na caluga de mortal mirada, ou Yspadadden Penkawr, de características similares e que aparece nun dos máis arcaicos textos artúricos, Kulhwch e Olwen. Hai, xa que logo, un fondo indoeuropeo común para este tipo de figuras mitolóxicas.

 

CASTELLANO

 

El Olláparo y  el Tártalo son cíclopes gigantes.  El Olláparo vive en los montes de Galicia, y el Tártalo en los del País Vasco. Algunos aseguran haberlos vislumbrado en cuevas o en aterpes. Ambos se caracterizan por poseer un solo ojo. Aunque, a veces, los libros de mitología aseguran que el Olláparo posee un segundo ojo, escondido en la nuca, un ojo terrible con el que es capaz de invocar maldiciones imperdonables.

Tanto en el Tártalo vasco como el Olláparo gallego son antropófagos, mastican personas, devoran animales. La mitología los describe como salvajes despiadados y voraces, aunque no muchos han conseguido sobrevivir para describirlos. Junto a los Olláparos también viven las hembras de su especie, las Olláparas, que son aún más mezquinas y despiadadas, pero de ellas sí que no ha huido nadie.

Estos personajes mitológicos podrían provenir de la Grecia clásica y se cree que podrían tener los mismo años que esas viejas leyendas.

Para saber más…

Según José Miguel Barandiaran, aunque el mito de los tártalos pueda provenir de Grecia, el pueblo vasco ha desarrollado su propia versión. El personaje aparece en la Odisea de Homero, pero los vascos han cambiado su nombre por el de Tártalo, que proviene del griego Tartaro.  Para los griegos, el Tártaro era un lugar que se encontraba a una profundidad todavía mayor que la del propio Infierno, y era allí donde vivían los cíclopes, incluido el Polifemo a quien vence Ulises. El pueblo vasco ha adaptado ese mito incorporándole ciertos complementos. Por ejemplo, la pareja formada en la Odisea por Ulises y Polifemo equivale a la que forman Perutxu y el Tártalo. Cuando Perutxu ciega al Tártalo con un tizón, el gigante le pondrá al héroe un anillo que repite “Aquí estoy! Aquí estoy!”, y así, aunque no lo vea, escuchará hacia dónde huye. Perutxu, sin embargo, conseguirá lanzar el anillo al mar y el Tártalo morirá ahogado.

En la mitología céltica destacan figuras similares al Tártalo y al Olláparo (u Ollapín), como Balar, dios gigante de la antigua Irlanda poseedor de un único ojo en la frente y otro en la nuca de mortal mirada, o Yspadadden Penkawr, de similares características y que aparece en uno de los más arcaicos textos artúricos, Kulhwch y Olwen. Hay, por tanto, un fondo indoeuropeo común para este tipo de figuras.

 

The following two tabs change content below.
Lekuan lekuko mitoloxías

Lekuan lekuko mitoloxías

Las monografías mitológicas de la exposición Lekuan lekuko mitoloxías han surgido de la colaboración de la Cátedra de Estudos Galegos (con Paulo O’Lema), el Departamento de Cultura de Deusto Campus y Euskal irakaslegoa. Garbiñe Etxebarria Azkue irakasleak eta bere ikasleek (Ainhoa García, Alejandra Aznar Núñez, Iñigo Ocharri Sierra, Oscar Martínez Carrillo, Naiara Gómez Oteo, Regla Castro Camacho, Idoia Inoriza Bustamante eta Bego de Rosendo Paz) fitxa mitologiko didaktikoak aurkeztu zituzten. Fitxak gai honen inguruan jantziak diren bi adituren oharrekin osatuta daude: Juan Manuel Etxebarria, euskalduna; eta Rafael Quintía, galegoa. Que gocedes da nosa mitoloxía!
Lekuan lekuko mitoloxías

Latest posts by Lekuan lekuko mitoloxías (see all)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *